Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

shadowboxer
4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat viaundonee undonee

July 07 2015

shadowboxer
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

July 06 2015

shadowboxer

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viamaliwa maliwa
shadowboxer

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

shadowboxer
1593 0621 390
nie ma nadziei.

July 05 2015

shadowboxer
2898 7003 390
Reposted frommaszka maszka viamisspandora misspandora
shadowboxer
3088 9191 390
Reposted frommisza misza viaoblivious oblivious
shadowboxer
9681 7c68 390

July 04 2015

shadowboxer
5159 7f20 390
shadowboxer
shadowboxer
Reposted fromgruetze gruetze viabarszczowa barszczowa
shadowboxer
8795 3001 390
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viasymultana symultana
shadowboxer
shadowboxer
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viabarszczowa barszczowa
shadowboxer
shadowboxer
Reposted frompsychob psychob viaundonee undonee
shadowboxer
The best advice i’ve ever received “no one else knows what they are doing either.
— Charles Bukowski
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viamaliwa maliwa
shadowboxer
0656 6e4b 390
Reposted frommisza misza viaundonee undonee
4321 4c7e 390
shadowboxer
4833 53cf 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasurrealistyczna surrealistyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...